Vizyon & Misyon

Anasayfa » Vizyon & Misyon
Vizyon

İçinde yer aldığımız sektörlerde kalitemizle ön plana çıkarak en iyi olabilmek, ülkemiz için en yüksek toplumsal ve ekonomik katkıyı sağlayabilmek, bireye ve çevreye duyarlı, saygın bir şirket olmak.

Misyon

Edindiğimiz deneyimleri ve oluşturduğumuz muhkem yapıyı, geleneklere bağlı kalarak ve aynı zamanda yeniliklere açık olarak gelecek kuşaklara aktarmak ve bu yolda atılacak her adımda ülke ekonomisine katma değer sağlamaktır.