Vizyon & Misyon

Anasayfa » Vizyon & Misyon
Vizyon

Silver Teknik olarak vizyonumuz, hali hazırda devam eden endüstriyel tesis kurulumları (ön imalat ve saha uygulamaları) ve boru hattı yapım işleri faaliyet alanlarımızın hacmini yurtiçinde ve yurtdışında genişletmek, sektördeki yenilikleri yakından takip ederek sektörde uluslararası düzeyde yer edinmektir.

Misyon

Silver Teknik insana ve doğaya saygıyı, hakkaniyeti, hoşgörüyü, etik değerlere bağlılığı, katılımcılığı, şeffaflığı, hesap verilebilirliği, akademik düşünceyi ve özgürlüğü, sosyal sorumluluğu, girişimciliği ilke edinmiştir. Bu doğrultuda firma olarak misyonumuz, edindiğimiz deneyimleri ve oluşturduğumuz muhkem yapıyı, geleneklere bağlı kalarak ve aynı zamanda yeniliklere açık olarak gelecek kuşaklara aktarmak ve bu yolda atılacak her adımda ülke ekonomisine katma değer sağlamaktır.