Elektrik-Otomasyon İşleri

Endüstriyel tesislerdeki AG/OG, zayıf akım hatlar, aydınlatma sistemleri, ölçüm cihazları, kontrol cihazları, seviye cihazları, sayaç ve pompaların bağlantıları, yangın alarm ve söndürme sistemleri, otomasyon panelleri, PLC ve SCADA sistemlerinin kurulumu, saha, tank, makine ekipmanlara ait topraklama, katodik koruma işleri ve yazılım sistemlerinin kurulması ve devreye alınması gibi işler firmamız tarafından mühendislik-tedarik ve yapım işi kapsamında yapılabilmektedir.